ZluriAsana Integration

Zluri + Asana

Zluri umożliwa zespołom ds. IT przeglądanie, zarządzanie, zabezpieczanie danych i spełnianie dotyczących ich wymogów prawnych w wielu aplikacjach SaaS na raz, za pomocą jednego pulpitu nawigacyjnego.

Czym jest Zluri?

Zluri to kompleksowa platforma do zarządzania operacjami SaaS. Umożliwia ona zespołom ds. IT przeglądanie, zarządzanie, zabezpieczanie danych i spełnianie dotyczących ich wymogów prawnych w wielu aplikacjach SaaS na raz, za pomocą jednego pulpitu nawigacyjnego.

W miarę rozwoju organizacji wzrasta w nich także liczba aplikacji SaaS, z których korzystają. Jednak im więcej aplikacji SaaS ma Twoja organizacja, tym trudniej nimi zarządzać. Co więcej, każdy może założyć konto w nowej aplikacji i rozpocząć korzystanie z niej – nie zawsze informując o tym zespół IT. Zwiększa to zagrożenia związane ze zgodnością oraz bezpieczeństwem, prowadząc też do niepotrzebnych wydatków na aplikacje i niewykorzystane licencje. Tradycyjna metoda śledzenia wszystkich subskrypcji w arkuszach kalkulacyjnych zupełnie nie sprawdza się w tym przypadku. Zluri to inteligentne rozwiązanie umożliwiające zarządzanie wszystkimi subskrypcjami oprogramowania.

Dzięki możliwości bezpośredniej integracji z Asaną, możesz łatwo śledzić, którzy użytkownicy mają licencję Asany, jak często z niej korzystają i których funkcji najczęściej używają. Integracja Zluri + Asana oferuje szczegółowe dane dotyczące korzystania z Asany i zaangażowania dla każdego użytkownika w Twojej organizacji. Możesz również zarządzać licencjami i aprowizować konta w Asanie dla użytkowników.

Połącz Zluri z Asaną

Instrukcje dotyczące instalacji aplikacji

  1. Zaloguj się do pulpitu nawigacyjnego Zluri.
  2. Przejdź do strony z integracjami.
  3. Na liście integracji, odszukaj Asanę i kliknij przycisk „Connect” (Połącz).
  4. Pojawi się okienko wyskakujące zawierające listę punktów danych, które Zluri pobiera z Asany. Przejrzyj listę i kliknij „Connect” (Połącz).
  5. Pojawi się kolejne okienko wyskakujące, w którym należy dokonać autoryzacji przy użyciu poświadczeń swojego konta w Asanie.
  6. Po potwierdzeniu poświadczeń, Asana zostanie połączona ze Zluri.
  7. Gotowe!

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji Zluri + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Zluri pod adresem demo.accounts@zluri.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz