YouTubeAsana Integration

YouTube + Asana

Wykorzystuj filmy z Youtube, aby dodać więcej kontekstu i koloru do swoich projektów w Asanie.

Czym jest YouTube?

YouTube to internetowa platforma do udostępniania wideo, za pośrednictwem której użytkownicy mogą przesyłać, oglądać i udostępniać wszelkiego rodzaju treści, w tym klipy wideo, filmy, nagrania audio, transmisje na żywo oraz filmy instruktażowe.

YouTube zawiera niezliczone godziny treści wideo, które możesz osadzić bezpośrednio w swoich projektach w Asanie. Wykorzystaj dowolny publicznie dostępny film, aby przekazać zespołowi dodatkowy kontekst, wyjaśnić najlepsze praktyki, przypomnieć wszystkim ogólne informacje na jakiś temat, albo podzielić się czymś zabawnym, aby rozluźnić atmosferę.

Połącz YouTube z Asaną

  1. Otwórz projekt, w którym chcesz osadzić klip wideo.
  2. Przejdź do zakładki „Przegląd”
  3. W sekcji „Kluczowe zasoby”, kliknij „Utwórz brief projektu”. Jeśli masz już gotowy brief projektu, kliknij w dowolnym miejscu jego tytuł.
  4. Po otwarciu briefu, kliknij „Edytuj” w prawym górnym rogu.
  5. Kliknij miejsce w briefie, w którym chcesz osadzić plik.
  6. Wklej adres URL, a plik wideo zostanie rozwinięty poniżej.
  7. Alternatywnie, możesz kliknąć ikonę „+” po lewej stronie wiersza, na którym się znajdujesz i wybrać „Wstaw media”. Wklej adres URL w polu i kliknij link „Osadź link”.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz