arrow-left iconPrzeglądaj aplikacjeWorkatoAsana Integration

Workato + Asana

Dostosuj wyzwalacze i akcje pomiędzy Asaną a innymi używanymi przez Ciebie narzędziami, aby zarządzać projektami IT i nie tylko.

Zainstaluj Workato dla Asany
Partner platformy

Kategorie

Zainstaluj Workato dla Asany

Czym jest Workato?

Workato to platforma do integracji i automatyzacji, ukierunkowana na bezpieczne i kontrolowane wdrażanie przepływów pracy związanych z IT oraz projektami biznesowymi.

Dlaczego warto korzystać z integracji Workato + Asana?

Dzięki integracji Workato + Asana możesz utworzyć niestandardowe wyzwalacze i akcje, aby:

  • Usprawnić zlecanie zadań za pomocą Formularzy
  • Zarządzać czasem pracowników i określać realistyczne terminy dzięki Kalendarzowi
  • Monitorować status projektów w czasie rzeczywistym za pomocą Portfolio
  • Sprawdzić, ile pracy mają do wykonania członkowie zespołu w ramach poszczególnych projektów dzięki widokowi Obciążenia pracą

Jak połączyć Workato z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

  1. Upewnij się, że korzystasz z OAuth 2.0, aby połączyć Workato z Twoją instancją Asany.
  2. Workato wyświetli monit o zalogowanie do Asany, używając Twojej domyślnej metody logowania.
  3. Po zalogowaniu, połączenie zostanie nawiązane.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Workato, dotyczącym tworzenia potężnych przepływów pracy w Asanie.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Workato + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Workato.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz