WebWork Time TrackerAsana Integration

WebWork Time Tracker + Asana

Z łatwością utrzymuj projekty i zadania w Asanie na właściwym torze. Zmaksymalizuj produktywność zespołu dzięki szczegółowym raportom na temat jego wydajności.

Czym jest WebWork Time Tracker?

WebWork Time Tracker umożliwia dokładne śledzenie rozliczanego i nierozliczanego czasu dla każdego projektu w Asanie. Dzięki integracji z WebWork Time Tracker możesz:

  • Kontrolować, nad czym pracuje Twój zespół za pośrednictwem pulpitów nawigacyjnych aktualizujących się w czasie rzeczywistym
  • Uzyskać dostęp do szczegółowych danych na temat poziomu aktywności w oparciu w korzystanie z klawiatury i myszki
  • Tworzyć losowe zrzuty ekranu ze szczegółowymi danymi dla każdej minuty
  • Śledzić aplikacje i strony internetowe używane w ciągu dnia

Z pomocą WebWork Time Tracker możesz zwiększyć produktywność swojego zespołu, uzyskując lepszy wgląd w czas, jaki zajmuje realizacja poszczególnych zadań i projektów. Następnie, możesz dostosować i eksportować różne raporty, aby generować i zarządzać fakturami za pracę wykonywaną w Asanie.

Połącz WebWork Time Tracker z Asaną

  1. Utwórz konto w WebWork.
  2. Po zalogowaniu się do swojego nowego konta WebWork, kliknij „Settings” (Ustawienia) i wybierz „Integrations” (Integracje) z menu rozwijanego.
  3. Odszukaj Asanę na liście dostępnych integracji. Otwórz ustawienia integracji i kliknij przycisk „Connect” (Połącz).
  4. Następnie, zaloguj się do Asany. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć integrację. Jeśli masz kilka obszarów roboczych w Asanie, możesz wybrać ten, z którym chcesz się połączyć.
  5. Otwórz ustawienia integracji z Asaną w WebWork. Teraz możesz importować projekty, zadania oraz użytkowników ze swojego konta w Asanie. Wybierz dane, które chcesz zaimportować i kliknij przycisk „Save” (Zapisz).

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji WebWork Time Tracker + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem WebWork Time Tracker pod adresem contact@webwork-tracker.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz