ThreadsAsana Integration

Threads + Asana

Threads to nowoczesne forum pracownicze, zaprojektowane, aby pomóc zespołom udostępniać informacje, prowadzić dyskusje i podejmować decyzje na każdą skalę.

Czym jest Threads?

Integracja Asana + Threads umożliwia tworzenie zadań w Asanie z poziomu Threads. Działanie to można wykonać z dowolnego wątku, komentarza lub odpowiedzi. Integracja ta tworzy dwukierunkowe linki, co oznacza, że zadanie w Asanie jest powiązane z Thread, a Thread – z zadaniem w Asanie.

Połącz Threads z Asaną

  1. Zaloguj się do Threads.
  2. Przejdź do menu trzech kropek (...), znajdującego się przy wątku, komentarzu lub odpowiedzi.
  3. Wybierz „Create Asana task” (Utwórz zadanie w Asanie).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby autoryzować konto w Asanie (jeśli jeszcze nie zostało to zrobione).
  5. Wypełnij dane zadania w Asanie bezpośrednio z poziomu Threads.
  6. Gotowe! Możesz uzyskać dostęp do informacji dotyczących zadania w Asanie bezpośrednio z poziomu Threads lub przejść do Asany, aby sprawdzić informacje o danym zadaniu znajdujące się w Threads.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Threads + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Threads pod adresem support@threads.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz