StensulAsana Integration

Stensul + Asana

Skróć czas potrzebny na tworzenie wiadomości e-mail, przesyłając wersje robocze e-maili z Stensul do Asany.

Czym jest Stensul?

Stensul Agile Email Creation to pierwsza platforma do tworzenia e-maili zbudowana z myślą o organizacjach. Stensul może skrócić czas tworzenia wiadomości e-mail nawet o 90%, dzięki czemu członkowie zespołu mogą skoncentrować się na poprawie wyników. Dzięki modułowi Email Creation HubTM od Stensul, kampanie wprowadzane są szybciej, ponieważ usprawnia on współpracę i upraszcza proces tworzenia dla wszystkich specjalistów ds. marketingu, aby można było w pełni skoncentrować się na projektowaniu wiadomości, które przynoszą oczekiwane rezultaty.

Dzięki integracji Stensul + Asana użytkownicy mogą tworzyć wersje robocze wiadomości e-mail w Stensul i przesyłać je do Asany. Aby korzystać z tej integracji wymagane jest posiadanie konta w Asanie. Wersje robocze wiadomości z Stensul są przesyłane w formie komentarzy do istniejących zadań wewnątrz konkretnego projektu w Asanie. Stensul można połączyć z kontami wielu użytkowników Asany, dzięki czemu wersję roboczą można wysłać z poziomu odpowiedniego użytkownika.

Połącz Stensul z Asaną

Przed włączeniem tej integracji upewnij się, że posiadasz konto w Asanie i Stensul.

Konfiguracja w Asanie

 1. Przejdź do konsoli Asany dla programistów w swojej instancji Asany.
 2. Wybierz „+ Nowa aplikacja”, aby utworzyć nową aplikację.
 3. Nowo utworzona aplikacja automatycznie wygeneruje numer identyfikacyjny klienta oraz klucz tajny, którego należy użyć w Stensul, aby uwierzytelnić swoje konto.
 4. Nadaj nazwę tej integracji (nie będzie ona używana w Stensul).
 5. W dostępnym polu wklej następujący adres URL do przekierowania (jeśli jest to potrzebne, zmień nazwę instancji Stensul): https://[Nazwa instancji].stensul.com/auth/integrations/oauth-session/asana

Konfiguracja w Stensul

Uwaga: tylko administratorzy w Stensul mają dostęp do integracji.

 1. Przejdź do strony integracji Stensul w panelu administratora: https:/[Nazwa instancji].stensul.com/admin#/integrations/available
 2. Odszukaj na stronie Asanę i wybierz „Connect” (Połącz), aby połączyć nową instancję integracji z Asaną.
 3. Wpisz nazwę, która umożliwi łatwą identyfikację integracji.
 4. Wpisz identyfikator klienta (wygenerowany automatycznie w Asanie w sposób opisany powyżej).
 5. Wpisz klucz tajny (wygenerowany automatycznie w Asanie w sposób opisany powyżej).
 6. Wybierz „Save” (Zapisz).
 7. Po zapisaniu informacji nastąpi przekierowanie do https://[Nazwa instancji].stensul.com/admin#/integrations
 8. Wybierz zakładkę „Configure” (Konfiguracja) w nowo utworzonej integracji i zaloguj się do swojego konta w Asanie zgodnie z instrukcjami.
 9. Z dostępnej listy rozwijanej wybierz obszar roboczy Asany, który chcesz skonfigurować dla integracji i kliknij „Save” (Zapisz).
 10. Przejdź do biblioteki w Stensul, w której chcesz używać integracji z Asaną: https://[Nazwa instancji].stensul.com/admin#/libraries
 11. Wybierz bibliotekę, do której chcesz dodać integrację i wybierz „Edit” (Edytuj). To działanie doda nowo utworzoną integrację do właściwej biblioteki lub bibliotek w Stensul.
 12. Z poziomu lewego paska bocznego w bibliotece włącz pole „Enable Workflows” (Włącz przepływy pracy).
 13. W menu rozwijanym pola wybierz właściwą instancję lub instancje integracji Asany, zgodnie z nazwą nadaną im podczas konfiguracji. W razie potrzeby można dodać kilka instancji do każdej biblioteki.
 14. Wybierz „Save” (Zapisz), aby zatwierdzić aktualizacje.

Korzystanie z integracji

 1. Utwórz e-mail w Stensul korzystając z biblioteki, w której włączono integrację z Asaną.
 2. Następnie wybierz opcję „Send for Review” (Wyślij do zatwierdzenia) w konstruktorze e-maili, a później „Send outside Stensul” (Wyślij poza Stensul).
 3. Pojawi się okienko przesyłania z zainstalowanymi integracjami Asany.
 4. Użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się do swojego konta w Asanie.
 5. Po zalogowaniu, obsługiwane pola okienka zostaną wypełnione, aby można było przesłać wiadomość e-mail do Asany.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Stensul + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Stensul pod adresem help@stensul.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz