SentryAsana Integration

Sentry + Asana

Twórz zadania w Asanie bezpośrednio ze zgłoszeń w Sentry.

Partner platformy

Kategorie

Czym jest Sentry?

Sentry to system śledzenia błędów typu open source, który na bieżąco pokazuje wszystkie awarie, wraz ze szczegółami potrzebnymi do priorytetyzacji, identyfikacji, odtworzenia i naprawienia każdego problemu. Zapewnia również zespołowi wsparcia informacje potrzebne do dotarcia do osób dotkniętych problemem i udzielenia im pomocy, a także narzędzia umożliwiające użytkownikom przesyłanie informacji zwrotnych.

Jak połączyć Sentry z Asaną

Aby włączyć tę integrację, przejdź do strony ustawień projektu i na pasku nawigacyjnym kliknij „Wszystkie integracje”. Następnie, kliknij „Skonfiguruj wtyczkę” obok Asany. Z tego miejsca możesz połączyć swoje konto w Asanie oraz wybrać organizację lub obszar roboczy.

Po skonfigurowaniu integracji możesz przystąpić do tworzenia zadań w Asanie ze zgłoszeń w Sentry.

Opinie oraz pomoc

Jeśli masz pytania, uwagi lub chcesz przesłać prośbę o dodanie funkcji do integracji z Asaną, odwiedźstronę pomocy Sentry.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz