SaveMyLeadsAsana Integration

SaveMyLeads + Asana

Błyskawicznie otrzymuj informacje dotyczące nowych potencjalnych klientów z Facebooka, bez konieczności pobierania pliku .csv.

Czym jest SaveMyLeads?

Dzięki integracji SaveMyLeads + Asana, możesz otrzymać powiadomienia na temat nowych potencjalnych klientów wprost z Facebooka, bez konieczności pobierania pliku .csv. Ta integracja łączy się za pomocą autoryzacji OAuth 2.0, umożliwiając SaveMyLeads odczytywanie i tworzenie aktualizacji w Asanie.

Połącz SaveMyLeads z Asaną

  1. Zaloguj się na swoje konto SaveMyLeads.
  2. Utwórz nowe połączenie i wybierz Asanę jako odbiorcę.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie.
  4. Po wyświetleniu monitu dostępu, „Connect Account Asana” (Połącz konto Asana) i wyraź zgodę na dostęp.
  5. Zakończ konfigurację.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji SaveMyLeads+ Asana, skontaktuj się z zespołem SaveMyLeads pod adresem support@savemyleads.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz