Saber FeedbackAsana Integration

Saber Feedback + Asana

Otrzymuj informacje zwrotne na temat swojej strony internetowej oraz ankiety wypełniane przez klientów bezpośrednio w swoich projektach w Asanie.

Czym jest Saber Feedback?

Saber Feedback to narzędzie do gromadzenia informacji zwrotnych na temat stron internetowych w formie wizualnej, dzięki któremu możesz:

 • Poznać prawdziwe opinie klientów na temat Twojej strony internetowej
 • Gromadzić pomysły i zwiększyć retencję klientów
 • Poznać ukryte możliwości rozwoju
 • Odkryć ważne błędy
 • Usprawnić proces kontroli jakości

Zgłoszenia otrzymane za pomocą Saber Feedbaack mogą obejmować również dokładne zrzuty ekranu z adnotacjami i wiele przydatnych informacji dotyczących użytkownika oraz jego urządzenia.

Dzięki integracji Asana + Saber Feedback wszystkie zgłoszenia otrzymane za pomocą Saber Feedback można przesyłać bezpośrednio do projektów w Asanie, w czasie rzeczywistym. Pełne informacje zostaną zapisane w zadaniu, a zrzuty ekranu – dołączone w formie plików. Dzięki Saber Feedback + Asana, opinie użytkowników stają się wykonalnymi zadaniami w Twoim projekcie w Asanie.

Jak gromadzić informacje zwrotne w zadaniach w Asanie

 1. Zaloguj się lub załóż konto w aplikacji Saber Feedback.
 2. Wybierz opcję „Third-party Integrations” (Integracje z aplikacjami zewnętrznymi) z menu głównego.
 3. Kliknij niebieski przycisk „Setup New Integration” (Skonfiguruj nową integrację) i z listy rozwijanej wybierz Asanę.
 4. Kliknij przycisk „Connect to Asana” (Połącz z Asaną), aby połączyć Saber Feedback z Asaną.
 5. Wybierz projekt w Asanie i wprowadź nazwę zadania.
 6. Kliknij „Save” (Zapisz) i gotowe!

Więcej informacji oraz pomoc

Dodatkowe instrukcje można znaleźć na stronie Saber Feedback. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z zespołem obsługi klienta Saber Feedback.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz