RolloutHQAsana Integration

RolloutHQ + Asana

RolloutHQ to platforma z integracjami i elementami interfejsu użytkownika, która umożliwia klientom połączenie swojego produktu z innymi aplikacjami i zautomatyzowanie przepływów pracy, włącznie z tworzeniem nowych zadań w Asanie.

Czym jest RolloutHQ?

Nasi klienci mogą zautomatyzować proces tworzenia nowych zadań w Asanie. Mogą wybrać, że kiedy końcowy użytkownik strony znajdzie się w określonej sytuacji, klient wyśle nam żądanie POST ze szczegółami tego wydarzenia. Klient lub końcowy użytkownik mogą skonfigurować automatyzację w taki sposób, aby każdorazowo po wystąpieniu tych samych okoliczności, w integracji (np. Asanie) wykonane zostało konkretne działanie.

Połącz RolloutHQ z Asaną

Aplikacja Rollout została zaprojektowana tak, aby można ją było osadzić na stronie klienta. Przejdź na stronę https://app.rollouthq.com/login, aby założyć konto.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat integracji RolloutHQ + Asana odwiedź stronę obsługi klienta lub skontaktuj się z zespołem RolloutHQ pod adresem founders@rollout.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz