arrow-left iconPrzeglądaj aplikacjeRollbarAsana Integration

Rollbar + Asana

Przekształć błędy aplikacji zarejestrowane przez Rollbar w zadania w projektach w Asanie.

Zainstaluj Asana dla Rollbar
Partner platformy

Kategorie

Zainstaluj Asana dla Rollbar

Czym jest Rollbar?

Integracja monitorowania błędów w czasie rzeczywistym przez aplikację Rollbar z Asaną zapewnia zespołom:

 • Błyskawiczne grupowanie i agregację błędów: błędy są grupowane ze względu na ich przyczynę, a tysiąc przypadków tego samego błędu zostaje przekształcone w jedno zadanie w Asanie.
 • Prosty przepływ pracy i priorytetyzacja: analizuj najważniejsze błędy i błyskawicznie twórz w Asanie zadania zawierające szczegółowe dane, informacje kontekstowe oraz analizę błędu.
 • Szybsze rozwiązywanie błędów: dzięki automatycznemu przesyłaniu danych pomiędzy Rollbar a Asaną, debugowanie, wdrażanie poprawek i śledzenie regresji jest znacznie szybsze.

Jak zintegrować Rollbar z Asaną

Aby umożliwić tworzenie zadań na Twoim koncie w Asanie, co najmniej jeden użytkownik Twojego konta Rollbar musi zezwolić tej aplikacji na dostęp do Asany.

 • Kliknij swój awatar i wybierz „User Settings” (Ustawienia użytkownika).
 • Kliknij „Connected Accounts” (Połączone konta) i wybierz „Asana”.
 • Kliknij „Connect to Asana” (Połącz z Asaną), a następnie dokonaj autoryzacji.

Jak skonfigurować ustawienia projektu

Integrację z Asaną należy skonfigurować osobno dla każdego projektu w Rollbar.

 • Kliknij „Settings” (Ustawienia), a następnie „Notifications” (Powiadomienia).
 • Kliknij w pole „Asana”.
 • Wybierz, którego tokenu autoryzacji użyć, aby tworzyć i aktualizować zadania w Asanie, a także obszar roboczy lub zespół, do którego zadania te mają być wysyłane. Na koniec kliknij „Save Settings” (Zapisz ustawienia).
 • Określ warunki, na podstawie których chcesz automatycznie tworzyć i aktualizować zadania w Asanie. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie dostępnych opcji, zapoznaj się z przewodnikiem śledzenia zgłoszeń.
 • Aby upewnić się, że konto zostało skonfigurowane prawidłowo, kliknij „Send Test Notification” (Wyślij powiadomienie testowe). Jeśli test zakończy się powodzeniem otrzymasz link, który umożliwi Ci wyświetlenie utworzonego zadania.
 • Aby aktywować integrację z Asaną, zmień ustawienie na „Włączone”.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Rollbar + Asana, sprawdź przewodnik Rollbar lub skontaktuj się z zespołem pod adresem support@rollbar.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz