QR Mobile DataAsana Integration

QR Mobile Data + Asana

Formularze mobilne dla dokumentacji w biurze i poza nim połączone z zadaniami w Asanie

Czym jest QR Mobile Data?

Oprogramowanie QR Mobile Data umożliwia digitalizowanie całej dokumentacji w biurze i poza nim, przechowywanie dobrze zorganizowanych dokumentów elektronicznych oraz w razie potrzeby uzyskanie do nich dostępu z dowolnego miejsca. Twórz niestandardowe formularze mobilne do wglądu w miejscu pracy oraz dla audytu bezpieczeństwa, kontroli jakości, na potrzeby konserwacji wyposażenia, a także raporty z delegacji, codzienne dzienniki budowy i wiele innych.

Integracja QR Mobile Data + Asana umożliwia utworzenie formularza mobilnego zlecenia pracy w oprogramowaniu QR Mobile Data, w którym możesz zgodnie z potrzebami wypełnić część formularza, a następnie połączyć formularz z zadaniem Asany. Z tym samym zadaniem Asany możesz połączyć więcej niż jeden formularz mobilny. Zlecenie pracy zostanie automatycznie przypisane do pracownika na podstawie przypisania Asany i wysłane na jego smartfon.

Gdy technik zdalny ukończy na smartfonie wszystkie formularze zlecenia pracy połączone z zadaniem Asany, zostanie ono automatycznie ustawione na ukończone. Raport PDF ukończonego formularza mobilnego zlecenia pracy zostanie utworzony, przesłany do Asany i dołączony do odpowiedniego zadania.

Połącz QR Mobile Data z Asaną

Wybierz link „Connect to Asana” (Połącz z Asaną) w obszarze „Integrations” (Integracje), aby połączyć konto QR Mobile Data z kontem Asany.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji QR Mobile Data + Asana, odwiedź stronę obsługi klienta lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu na adres newbox@ahg.com.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz