ProductmotionAsana Integration

Productmotion + Asana

Aplikacja Productmotion umożliwi zespołowi produktowemu w Twojej organizacji tworzenie wspaniałych produktów i dostarczanie ich na czas.

Zalety aplikacji

Dzięki integracji Productmotion + Asana użytkownicy mogą używać funkcji z platformy Productmotion w Asanie i synchronizować je w razie potrzeby. Po połączeniu funkcji, zmiany wprowadzone w Asanie (na przykład aktualizacje statusu) będą automatycznie synchronizowane na pulpicie nawigacyjnym funkcji w Productmotion.

Dzięki temu, członkowie zespołu produktowego zyskują lepszą kontrolę nad dostawami, a narzędzia Productmotion do priorytetyzacji i planowania strategii pozwalają im projektować produkty, które spełniają oczekiwania klientów.

Instrukcje dotyczące konfiguracji aplikacji

  1. Zaloguj się do swojego konta Productmotion.
  2. Przejdź do Settings (Ustawienia) > Delivery Settings (Ustawienia dostaw).
  3. Znajdź przycisk „Connect” (Połącz) dla Asany i kliknij go.
  4. Nastąpi przekierowanie do strony uwierzytelniania, gdzie należy zezwolić na uwierzytelnienie integracji Productmotion + Asana.
  5. Następnie nastąpi przekierowanie do Productmotion, gdzie możesz dokończyć konfigurację i wybrać, w których projektach Asany chcesz uruchomić integrację.
  6. Integracja powinna być teraz poprawnie zainstalowana!
  7. Aby użyć integracji Productmotion + Asana, znajdź funkcję, którą chcesz przesłać z pulpitu nawigacyjnego funkcji w Productmotion i kliknij przycisk „Push” (Prześlij), aby wysłać ją do Asany. Od tego momentu aktualizacje z Asany będą automatycznie odzwierciedlane w Productmotion.

Adres e-mail obsługi klienta aplikacji

support@productmotion.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz