ProductivAsana Integration

Productiv + Asana

Dowiedz się, w jaki sposób Twoja organizacja wykorzystuje aplikacje SaaS, wraz ze szczegółowymi informacjami o zaangażowaniu użytkowników w czasie rzeczywistym.

Czym jest Productiv?

Productiv zapewnia firmom wgląd w to, w jaki sposób ich organizacje wykorzystują aplikację SaaS, wraz ze szczegółowymi informacjami o zaangażowaniu użytkowników w czasie rzeczywistym. Dzięki integracji Productiv + Asana możesz wyjść poza samo licencjonowanie, aby dowiedzieć się, które funkcje są używane, a które nie.

Połącz Productiv z Asaną

  1. Zaloguj się do Productiv i przejdź do ustawień aplikacji (App Settings).
  2. Kliknij „Connect an App” (Połącz aplikację) i wybierz „Asana” z menu aplikacji.
  3. Kliknij „Continue” (Kontynuuj).
  4. Nadaj tej instancji Asany unikalną nazwę, a następnie kliknij „Continue” (Kontynuuj).
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do Asany i autoryzować aplikację w następujących zakresach:
  • Dostęp do Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail
  • Dostęp do Twoich zadań, projektów i obszarów roboczych
  • Tworzenie i modyfikowanie zadań, projektów i komentarzy w Twoim imieniu
  1. Po autoryzowaniu aplikacji nastąpi przekierowanie z powrotem do pulpitu Productiv.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Productiv + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Productiv pod adresem support@productiv.com.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz