POPLIN - Project Operations OnlineAsana Integration

POPLIN - Project Operations Online + Asana

Dzięki POPLIN możesz połączyć swój system ERP z Asaną i rezerwować działania na istniejących zadaniach w Asanie.

Zalety aplikacji

Mit Project Operations Online verbinden Sie Ihre Aufgaben mit einem ERP-System wie Haufe X360 oder myfactory Cloud ERP und können dann dort auch gleich noch ihre Zeiten auf die Aufgaben erfassen und später im ERP-System abrechnen.

Dzięki Project Operations Online możesz połączyć swoje zadania z systemem ERP, takim jak Haufe X360 lub myfactory Cloud ERP i monitorować w nich czas pracy, a później wystawiać faktury w systemie ERP.

Instrukcje dotyczące konfiguracji aplikacji

Instrukcje

Logowanie do konta POPLIN. Jeśli jesteś już klientem firmy POPLIN, zaloguj się na swoje konto wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. Jeśli jeszcze nie jesteś klientem, wypełnij ten formularz, a skontaktujemy się z Tobą, aby wybrać najlepszy plan POPLIN dla Ciebie.

  1. Po zalogowaniu nastąpi automatyczne przekierowanie do zakładki „My Projects” (Moje projekty), gdzie możesz zobaczyć wszystkie projekty połączone z POPLIN.
  2. Dodawanie Asany do konta POPLIN: w nagłówku będzie widoczny przycisk „Asana”. Kliknij w strzałkę i z menu rozwijanego wybierz „Connect to Asana” (Połącz się z Asaną).
  3. Następnie POPLIN sprawdzi status rejestracji w Asanie i przekieruje Cię do obszaru roboczego w POPLIN.
  4. Z przycisku Asany wybierz „Load project from Asana” (Załaduj projekt z Asany) z menu rozwijanego.
  5. Wklej link do projektu w Asanie, który chcesz połączyć w następnym wyskakującym okienku i potwierdź klikając „OK”.
  6. Twoje zadania z danego projektu w Asanie zostaną w ten sposób zsynchronizowane z POPLIN.

Monitorowanie działań w POPLIN

  1. Aby śledzić wpisy czasu, z paska bocznego po lewej stronie wybierz „My Day – Today” (Mój dzień – dzisiaj). Następnie dodaj nową aktywność w menu głównym. Po prostu kliknij menu rozwijane w „Cost Object” (Element kosztu) i wybierz odpowiedni element. Elementami są zsynchronizowane zadania z Asany.
  2. Następnie, wybierz „Cost Type” (Rodzaj kosztu) i wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia pracy nad zadaniem w polu „Date From” (Data od), a także datę zakończenia „Date To” (Data do). Możliwe jest również dodanie opisu wykonanych działań w polu „Description” (Opis). Potwierdź wpis klikając „Create Activity” (Utwórz aktywność).
  3. Klikając „Refresh” (Odśwież) w nagłówku zostanie wyświetlona Twoja aktywność wraz z czasem jej trwania.

Jeśli chcesz przesłać wpis do swojego systemu ERP, zaznacz pole znajdujące się po lewej stronie wpisu. Umożliwi to wysłanie aktywności do systemu ERP, a później wystawianie klientom faktur za dane czynności.

Adres URL obsługi klienta

https://poplin.biz/support

Adres e-mail obsługi klienta aplikacji

support@team.die-digital-weber.de

Polityka prywatności aplikacji

https://poplin.biz/privacypolicy

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz