PMPeopleAsana Integration

PMPeople + Asana

Narzędzie do zarządzania portfolio projektów ułatwiające współpracę przy profesjonalnym zarządzaniu projektami

Czym jest PMPeople?

PMPeople oznacza osoby współpracujące ze sobą przy zarządzaniu projektami. PMPeople to narzędzie do profesjonalnej współpracy w ramach zarządzania projektami. Organizacje potrzebują, by ich projekty były rentowne, strategia skoordynowana, a praca tworzyła wartość dodaną. Menedżerowie najwyższego szczebla nie mają czasu, by zarządzać każdym kryzysem w projekcie – projekty powinny być zarządzane profesjonalnie. PMPeople pomoże Twojemu zespołowi wznieść wasze projekty na wyższy poziom, w sposób zwinny, bez konieczności wprowadzania zmian w procesach organizacyjnych ani dokładania biurokracji.

Celem PMPeople jest ujednolicenie profesjonalnego zarządzania projektami różnego typu:

1) Narzędzie zaprojektowane przez i dla profesjonalnych kierowników projektów, zgodnie z profesjonalnymi standardami zarządzania projektami. 2) Zarządzanie produktywnością online w celu zmniejszenia liczby spotkań, dokumentów i przepływów pracy dzięki rozproszonej współpracy pomiędzy 11 wyspecjalizowanymi rolami: 6 z zakresu zarządzaniem popytem i 5 związanych z zarządzaniem dostawami. 3) Produkt Freemium, z którego możesz korzystać za pośrednictwem aplikacji internetowej oraz aplikacji mobilnej. Z PMPeople masz dostęp do nieograniczonego czasu i nieograniczonej liczby użytkowników – zapłacić muszą wyłączenie menedżerowie.

Połącz PMPeople z Asaną

Aby połączyć dowolny pakiet roboczy projektu PMPeople z projektem w Asanie, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz projekt w PMPeople.
  2. Przejdź do Initiation (Incjacja) > Project Data (Dane projektu) > Connect (Połącz).
  3. W sekcji „Task Management tool link for this project” (Link do narzędzia do zarządzania zadaniami dla tego projektu), kliknij ikonę Asany.
  4. Kliknij „Authorize Asana” (Autoryzuj Asanę).
  5. Wybierz pakiet roboczy PMPeople.
  6. Wybierz zespół lub obszar roboczy w Asanie.
  7. Wybierz projekt w Asanie, który chcesz połączyć.
  8. Kliknij „Connect” (Połącz).

Zadania związane z pakietami roboczymi projektu PMPeople mogą być przesyłane z Asany. Żadne dane nie zostaną jednak zaktualizowane w Asanie. Integracja ta działa tylko w jednym kierunku: z Asany do PMPeople.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji PMPeople + Asana, skontaktuj się z zespołem PMPeople pod adresem support@pmpeople.org

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz