PhabricatorAsana Integration

Phabricator + Asana

Utwórz zadania w Asanie do zarządzana przeglądami kodu w Differential.

Partner platformy

Kategorie

O Phabricator

Phabricator to zbiór aplikacji internetowych typu open source, które pomagają firmom rozwijającym oprogramowanie tworzyć lepsze produkty.

Połącz Phabricator z Asaną

  1. Zaloguj się do Phabricator jako administrator i dodaj Asanę jako dostawcę uwierzytelniania w aplikacji Auth (zawiera instrukcje wyświetlane na ekranie).
  2. Skonfiguruj „asana.workspace-id” przy użyciu aplikacji Config (ona również przeprowadzi Cię przez cały proces).
  3. Uruchom ponownie demony (phd stop; phd start) w celu pobrania zmian w konfiguracji.
  4. Poproś użytkowników, aby połączyli swoje konta Phabricator ze swoimi kontami w Asanie poprzez „Settings” (Ustawienia) -> „External Accounts” (Konta zewnętrzne). Integracja aktywuje się automatycznie po nawiązaniu połączenia.

Opinie oraz pomoc

Pomoc Phabricator

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz