Peoplelogic.aiAsana Integration

Peoplelogic.ai + Asana

Peoplelogic automatyzuje spostrzeżenia, rekomendacje i raporty dotyczące tego, w jaki sposób Twój zespół wykorzystuje Asanę

Czym jest Peoplelogic.ai?

Peoplelogic to platforma People Intelligence, która przekształca dane dotyczące Twojego zespołu w spostrzeżenia zapewniające lepszy wgląd w to, co robi Twój zespół i ułatwiające podejmowanie lepszych decyzji.

Łącząc Asanę z Peoplelogic możesz uprościć i zautomatyzować tworzenie raportów na temat pracy swojego zespołu. Peoplelogic analizuje dane z Twojego konta w Asanie oraz innych integracji, a następnie dostarcza spostrzeżenia i zalecenia, które pomogą utrzymać Twój zespół na właściwych torach i zoptymalizować jego pracę.

Połącz Peoplelogic.ai z Asaną

  1. Załóż konto Peoplelogic.ai.
  2. Przejdź do strony Add Integration (Dodaj integrację).
  3. Kliknij „Connect Asana” (Połącz z Asaną).
  4. Dane będą automatycznie przesyłane do Peoplelogic.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Peoplelogic.ai + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Peoplelogic.ai pod adresem support@peoplelogic.ai.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz