PantherAsana Integration

Panther + Asana

Zbieraj i analizuj dane oraz generuj ostrzeżenia dotyczące zmian związanych z bezpieczeństwem i zgodnością w Asanie, korzystając z rozwiązania SIEM firmy Panther.

Czym jest Panther?

Panther ułatwia tradycyjne zarządzanie informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM) dzięki funkcji wykrywania jako kod, odpornemu jezioru danych bezpieczeństwa i ogromnej skalowalności bezoperacyjnej.

Dlaczego Panther + Asana

Panther to rozwiązanie SIEM, które pozwala zespołom w łatwy sposób gromadzić i analizować dzienniki audytu z Asany oraz generować ostrzeżenia dotyczące tych dzienników, w których wychwycone zostaną zmiany na Twoim koncie w zakresie bezpieczeństwa i zgodności. W przypadku gdy cokolwiek podejrzanego zostanie zidentyfikowane w dziennikach audytu Asany albo w jakichkolwiek innych danych, które pobieramy z Twoich środowisk chmurowych lub innych usług SaaS, mogą zostać rozesłane alerty do odpowiednich projektów w Asanie.

Jak połączyć Panther z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

  1. Zaloguj się do swojej konsoli Panther.
  2. W lewym menu bocznym kliknij „Integrations” > „Log Sources” (Integracje > Źródła dzienników).
  3. Kliknij „Add source” (Dodaj źródło).
  4. Wybierz „Asana” z listy dostępnych źródeł dzienników.

Aby uzyskać najbardziej aktualne instrukcje dotyczące instalacji, odwiedź stronę Panther dla Asany.

Więcej informacji oraz pomoc

Więcej na temat używania integracji Panther + Asana, dowiesz się z Przewodnika rozwiązywania problemów Panther.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z zespołem Panther pod adresem support@panther.io.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz