PageProofAsana Integration

PageProof + Asana

Śledź swoje recenzje PageProof w Asanie, aby zachować dobrą organizację oraz kontrolę nad projektami.

Czym jest PageProof?

Dzięki integracji PageProof + Asana użytkownicy Asany mogą tworzyć lub odwoływać się do recenzji w projekcie lub zadaniu. Automatycznie utrzymuj swój zespół na bieżąco z postępem zatwierdzeń. Usprawnij swój kreatywny przepływ pracy dzięki płynnej współpracy Asany i PageProof.

Połącz PageProof z Asaną

Aby włączyć tę integrację, musisz być administratorem PageProof.

  1. W PageProof kliknij swój awatar.
  2. Wybierz opcję „Team” (Zespół) → „Integrations” (Integracje).
  3. Odszukaj integrację dla Asany i kliknij „Enable” (Włącz).
  4. Na ekranie konfiguracji Asany zaloguj się do Asany i wybierz obszar roboczy.
  5. PageProof i Asana są teraz połączone!
  6. Aby utworzyć recenzję, po prostu połącz ją z odpowiednim projektem lub zadaniem w Asanie. Integracja PageProof + Asana automatycznie zaktualizuje postęp w Asanie.

Bardziej szczegółowe instrukcje znajdziesz w przewodniku PageProof.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji PageProof + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem PageProof pod adresem team@pageproof.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz