Pabbly ConnectAsana Integration

Pabbly Connect + Asana

Automatyzuj wszystkie integracje i zadania w jednej platformie

Czym jest Pabbly Connect?

Dzięki Pabbly Connect możesz automatyzować ręczne zadania za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy W przeciwieństwie do innych narzędzi integracyjnych, Pabbly Connect nie ma żadnych ograniczeń w tworzeniu przepływów pracy. Możesz rozpocząć nowy przepływ pracy wybierając wyzwalacz, a następnie rozbudować ten wyzwalacz o filtry, akcje i mapowanie pól.

Dzięki Pabbly Connect + Asana, możesz zintegrować ponad 400 aplikacji w zakresie marketingu, sprzedaży, eCommerce, CRM, płatności i innych. Twórz złożone przepływy pracy z warunkowymi wyzwalaczami „Jeśli/To” oraz filtrami. Możesz również zdefiniować funkcje warunkowe i porównawcze.

Połącz Pabbly Connect z Asaną

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby odszukać Asanę na pulpicie nawigacyjnym Pabbly:

  1. Załóż konto Pabbly, o ile jeszcze go nie masz.
  2. Wybierz „Connect” (Połącz) i „Access now” (Uzyskaj dostęp teraz).
  3. Utwórz przepływ pracy.
  4. Ustaw wyzwalacze (Triggers) w oparciu o działania w Asanie lub akcje (Actions) w oparciu o akcje w Pabbly. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak ustawić wyzwalacze i akcje oraz wyświetlić wszystkie możliwe punkty końcowe, przeczytaj ten przewodnik Pabbly Connect + Asana.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat integracji Pabbly Connect + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Pabbly Connect pod adresem admin@pabbly.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz