OneTrustAsana Integration

OneTrust + Asana

Dbaj o zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności poprzez tworzenie automatycznych połączeń z danymi w Asanie, aby sprawdzać, porządkować i mapować żądania.

Czym jest OneTrust?

OneTrust to platforma do zarządzania danymi oraz ich prywatnością i bezpieczeństwem. OneTrust automatyzuje proces zapewniania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności poprzez łączenie się ze źródłami danych, aby odnaleźć, uporządkować i mapować dane osobowe.

Dlaczego warto korzystać z integracji OneTrust + Asana?

Dzięki integracji OneTrust + Asana organizacje mogą:

  • Twórz mapy danych: wyszukuj i porządkuj dane osobowe w ramach swojej instancji Asany, określając, które z nich podlegają przepisom dotyczącym ochrony prywatności i tworząc wykres przedstawiający osoby, których dane osobowe przechowywane są w Asanie.
  • Spełniaj żądania dotyczące prywatności: po otrzymaniu żądania od użytkownika, którego dane przechowywane są w Asanie, OneTrust automatycznie sprawdzi te dane w czasie rzeczywistym i zgromadzi je lub wykona inne działanie, w zależności od rodzaju żądania.

Jak połączyć OneTrust z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

  1. Zaloguj się do aplikacji OneTrust.
  2. Z menu początkowego przejdź do zakładki „Integrations” (Integracje).
  3. Wybierz „Asana”.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie:
  • Wybierz nazwę dla połączenia.
  • Wprowadź klucz API lub uwierzytelnij metodą alternatywną.
  • Wybierz częstotliwość skanowania i inne dostępne opcje.
  1. Kliknij „Activate” (Aktywuj).

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji OneTrust + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem OneTrust.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz