NetskopeAsana Integration

Netskope + Asana

Monitoruj korzystanie z danych wchodzących i wychodzących z Asany oraz stosuj do nich polityki zapobiegające utracie danych (DLP).

Czym jest Netskope?

Netskope bezpiecznie i szybko łączy użytkowników bezpośrednio z Internetem, jakąkolwiek aplikacją i ich infrastrukturą z jakiegokolwiek urządzenia znajdującego się w sieci lub poza nią. Netskope zapewnia zintegrowane i oparte na API rozwiązania SaaS w zakresie bezpieczeństwa sieci oraz Zero-Trust Network Access natywnie tworzące jedną platformę. Netskope jest wszędzie szybki, zorientowany na dane, inteligentnie korzysta z rozwiązań chmurowych i oferuje całkowity niższy koszt użytkowania.

Dlaczego warto korzystać z integracji Netskope + Asana?

Integracja Asany i Netskope daje Ci pewność, że wszystkie Twoje cenne dane są chronione. Łącznik Asana dla Netskope wykrywa i ujawnia kluczowe działania na platformie, jednocześnie zapewniając, że wszystkie dane klientów przechowywane w Asanie są monitorowane i bezpieczne.

 • Stosując polityki DLP do danych wchodzących i wychodzących z Asany, zapewniasz zgodność z firmowymi politykami i zarządzeniami.
 • Możesz ograniczyć możliwości korzystania z Asany w zależności od ról oraz grup użytkowników i dostosowywać ograniczenia na podstawie analiz behawiorystycznych.
 • Możesz monitorować sposób korzystania z Asany i wprowadzać szczegółowe zasady kontroli w czasie rzeczywistym, aby zapobiegać nieprawidłowemu wykorzystaniu danych i pozyskiwać statystyki do analizy sposobu korzystania z Asany.
 • Ograniczasz powierzchnię ataku, blokując wszystkie domeny niekorporacyjne lub nieuwierzytelniony dostęp do Asany.

Jak połączyć Netskope z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

 1. W Netskope przejdź do Settings (Ustawienia) > Manage (Zarządzaj) > Application Feature Support (Wsparcie funkcjonalności aplikacji).
 2. Kliknij „New Key-Value Pair” (Nowa para klucz-wartość).
 3. Z rozwijanej listy aplikacji wybierz „Asana”.
 4. Z rozwijanej listy kluczy wybierz: (1) „Asana-Allowed-Domains-Requester-Id” (Identyfikator wnioskującego z domen autoryzowanych w Asanie) lub (2) „Asana-Allowed-Domain-Ids” (Identyfikatory domen autoryzowanych w Asanie).
 5. W polu „Value” (Wartość) jako wartości wpisz odpowiednie „Identyfikatory domen autoryzowanych w Asanie”.
  • W przypadku gdy administrator chce autoryzować wyłącznie swoją domenę, wartości (1) i (2) będą takie same.
  • Natomiast jeżeli chce autoryzować wiele domen, wtedy (2) będzie zawierać wiele wartości.
 6. Po zakończeniu kliknij „Save” (Zapisz).

Więcej informacji oraz pomoc

Więcej na temat używania integracji Netskope + Asana dowiesz się z przewodnika Netskope.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z Netskope pod adresem support@netskope.com.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz