MonitaskAsana Integration

Monitask + Asana

Proste w obsłudze, automatyczne oprogramowanie do mierzenia czasu dla Asany.

Zalety aplikacji

Monitask umożliwia pracownikom i freelancerom ręczne uruchomienie zegara po rozpoczęciu pracy nad zadaniem. Aplikacja robi zrzuty ekranu w losowych przedziałach czasu określonych przez pracodawcę, które następnie można sprawdzić w trybie online jako dowód wykonywania pracy.

Oprogramowanie do mierzenia czasu Monitask umożliwia wydajne monitorowanie pracowników zdalnych. Licznik czasu zapisze liczbę godzin poświęconą przez freelancerów na pracy, umożliwiając dokładniejsze rozliczenia. Dzięki monitorowaniu online i analizie wydajności możesz określić produktywność swoich pracowników.

Dzięki integracji Monitask z Asaną możesz synchronizować zadania utworzone w Asanie z oprogramowaniem Monitask i śledzić czas poświęcony na ich ukończenie.

Instrukcje dotyczące konfiguracji aplikacji

  1. Zarejestruj tutaj konto Monitask i przeprowadź jego konfigurację.
  2. Utwórz projekty Monitask potrzebne do celów tej integracji na stronie „Projects”.
  3. Przejdź do strony integracji i kliknij przycisk „Add” (Dodaj) obok integracji Asany.
  4. Przyznaj wymagane uprawnienia.
  5. Kliknij przycisk „Add integration” (Dodaj integrację) na wyświetlonej stronie i zaloguj się na koncie Asany. Przyznaj wymagane uprawnienia.
  6. Na następnej stronie połącz projekty Monitask z projektami w Asanie oraz użytkowników Monitask z użytkownikami Asany. Kliknij przycisk „Submit” (Prześlij) w ostatniej zakładce konfiguracji.
  7. Poczekaj na zniknięcie znaku wczytywania – trwa przenoszenie zadań z wybranych projektów Asany do wybranych projektów Monitask.
  8. To już wszystko. Możesz przeglądać zadania tutaj lub rozpocząć mierzenie czasu ich wykonywania w aplikacji komputerowej Monitask, którą można pobrać tutaj.

Uwaga! Po dodaniu nowego zadania do projektu skonfigurowanego w Asanie, zostanie ono automatycznie utworzone w aplikacji Monitask i przypisane do określonej osoby

Więcej informacji oraz pomoc

https://www.monitask.com/en/home/support

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz