Money Forward IT Management CloudAsana Integration

Money Forward IT Management Cloud + Asana

IT Management Cloud(ITMC) to platforma do zarządzania narzędziami SaaS stworzona przez MoneyForward i.inc. Mając na uwadze coraz szersze korzystanie z narzędzi SaaS w organizacjach, ITMC umożliwia członkom zespołów IT wykrywanie, optymalizację oraz zarządzanie użytkowaniem i kosztami SaaS, aby w pełni wykorzystać dostępne oprogramowanie.

Zalety aplikacji

IT Management Cloud(ITMC) to platforma do zarządzania SaaS zaprojektowana przez MoneyForward i.inc.

Mając na uwadze coraz szersze korzystanie z narzędzi SaaS w organizacjach, ITMC umożliwia członkom zespołów IT wykrywanie, optymalizację oraz zarządzanie użytkowaniem i kosztami SaaS, aby w pełni wykorzystać dostępne oprogramowanie.

ITMC udostępnia następujące funkcje, które pomagają firmom zapewnić nadzór, obniżyć koszty, poprawić poziom bezpieczeństwa i ograniczyć zadania związane z zarządzaniem SaaS.

  • Wykrywanie oprogramowania SaaS
  • Scentralizowane zarządzanie i baza danych SaaS
  • Zarządzanie cyklem życia SaaS i pracowników
  • Ponad 150 bezpośrednich integracji

Instrukcje dotyczące konfiguracji aplikacji

  1. Wyszukaj Asanę na ekranie integracji w IT Management Cloud.

tekst alternatywny

  1. Kliknij, aby połączyć.

tekst alternatywny

  1. Nastąpi przekierowanie do strony logowania w Asanie. Podczas logowania wyświetli się monit o udzielenie uprawnień. Sprawdź zakres uprawnień i udziel ich. Po wyrażeniu zgody zostaną wyświetlone obszary robocze, które można połączyć. Kliknij na obszar roboczy, w którym chcesz pracować. Łączenie zostało zakończone.

tekst alternatywny

  • Jeśli połączenie zakończy się sukcesem, informacje zarejestrowanego użytkownika zostaną wyświetlone na liście kont.
  • W przypadku wystąpienia błędu, edytuj z poziomu zakładki statusu na ekranie integracji i spróbuj połączyć ponownie.
  • Jeśli błąd nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z nami przez czat.

Pomoc

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z obsługą klienta Money Forward IT Management.

Polityka prywatności aplikacji

Politykę prywatności możesz przejrzeć tutaj.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz