LookerAsana Integration

Looker + Asana

Odkrywaj, analizuj i udostępniaj analizy biznesowe w czasie rzeczywistym za pośrednictwem pulpitów nawigacyjnych Looker w Asanie

Czym jest Looker?

Looker to platforma zdanych, która korzysta z prostego języka modelowania o nazwie LookML. Umożliwia on zespołom zajmującym się danymi określanie związków w bazie danych, aby użytkownicy biznesowi mogli przeglądać, zapisywać i pobierać dane bez znajomości języka SQL.

Połącz Looker z Asaną

  1. Otwórz pulpit nawigacyjny Looker i skopiuj adres URL.
  2. W Asanie, otwórz projekt, w którym chcesz osadzić pulpit Looker.
  3. Przejdź do zakładki „Przegląd”
  4. W sekcji „Kluczowe zasoby”, kliknij „Utwórz brief projektu”. Jeśli masz już gotowy brief projektu, kliknij w dowolnym miejscu jego tytuł.
  5. Po otwarciu briefu, kliknij „Edytuj” w prawym górnym rogu.
  6. Kliknij miejsce w briefie, w którym chcesz osadzić plik.
  7. Wklej adres URL Looker; jego podgląd zostanie rozwinięty poniżej.
  8. Alternatywnie, możesz kliknąć ikonę „+” po lewej stronie wiersza, na którym się znajdujesz i wybrać „Wstaw media”. Wklej adres URL w polu i kliknij link „Osadź link”.
  9. Jeśli Twoja organizacja korzysta z narzędzi do kontroli dostępu, takich jak Okta, Ty oraz osoby, którym udostępniasz brief będą musiały najpierw zalogować się do aplikacji Looker za pomocą osobnej zakładki w przeglądarce. Po zalogowaniu się, odśwież widok w Asanie.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Looker + Asana, odwiedź Stronę pomocy.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz