LaikaAsana Integration

Laika + Asana

Laika to ujednolicona platforma z zakresu zgodności, która pomaga rozwijającym się firmom w tworzeniu i demonstrowaniu programów dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony prywatności, takich jak SOC 2, HIPAA i PCI DSS.

Czym jest Laika?

Laika to stworzone przez ekspertów rozwiązanie z zakresu zgodności, które ułatwia użytkownikom spełnienie warunków SOC 2, ISO 27001, HIPAA, RODO i nie tylko. Dzięki wiodącemu w branży zestawowi funkcji oraz zintegrowanemu środowisku audytowemu, Laika dostarcza skalowalne, spersonalizowane programy w zakresie zgodności.

Integracja aplikacji Laika z Asaną umożliwia użytkownikom zbieranie i monitorowanie kluczowych danych, które są wymagane przez organy regulacyjne, audytorów, klientów i partnerów. Automatyzuje ona również możliwość utrzymywania ciągłej zgodności na przestrzeni czasu.

Połącz aplikację Laika z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

  1. Zaloguj się do aplikacji Laika.
  2. Przejdź do Settings (Ustawienia) > Integrations (Integracje).
  3. Kliknij kartę „Asana”.
  4. Wykonaj wszystkie wymagane kroki, aby przejść przez proces integracji.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Laika + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Laika pod adresem cxsupport@heylaika.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz