JupiterOne Secure Cloud InsightsAsana Integration

JupiterOne Secure Cloud Insights + Asana

JupiterOne to platforma CAASM, która przetwarza dane z Asany i skanuje je, aby wykryć słabe punkty oraz inne potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa.

Czym jest JupiterOne?

 • Zwizualizuj obszary robocze, zespoły, użytkowników, projekty i członkostwo w projektach za pomocą wykresu w JupiterOne.
 • Powiąż użytkowników Asany z pracownikami na Twoim koncie JupiterOne.
 • Monitoruj zmiany dotyczące użytkowników Asany za pomocą powiadomień w JupiterOne.

Połącz JupiterOne z Asaną

 • Przejdź do https://apps.us.securecloudinsights.cisco.com/integrations/asana
 • Kliknij przycisk „Add Configuration” (Dodaj nową konfigurację).
 • Wprowadź nazwę i opis konta, a następnie wybierz przedział czasu pobierania danych.
 • Kliknij przycisk „Create Configuration” (Utwórz konfigurację).
 • Pojawi się pole dialogowe z potwierdzeniem. Kliknij „OK”, aby je zamknąć.
 • Następnie pojawi się kolejne okno dotyczące procesu uwierzytelniania. Kliknij „Begin Authorization” (Rozpocznij uwierzytelnianie).
 • System przekieruje Cię do strony zatwierdzania dla naszej integracji w Asanie. Zatwierdź połączenie.
 • Nastąpi przekierowanie z powrotem do instancji integracji z Asaną w JupiterOne. Użytkownik może teraz ręcznie uruchomić tę integrację lub zaczekać, aż włączy się ona automatycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji JupiterOne+ Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem JupiterOne pod adresem support@jupiterone.com.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz