JupiterOneAsana Integration

JupiterOne + Asana

JupiterOne to platforma CAASM, która przetwarza dane z Asany i skanuje je, aby wykryć słabe punkty oraz inne potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa.

Czym jest JupiterOne?

Zwizualizuj obszary robocze, zespoły, użytkowników i projekty w formie wykresu JupiterOne. Powiąż użytkowników z pracownikami na koncie JupiterOne i monitoruj zmiany dotyczące użytkowników za pomocą powiadomień w JupiterOne.

Połącz JupiterOne z Asaną

Do korzystania z integracji wymagane jest konto JupiterOne. Darmowe konto można utworzyć tutaj: https://login.us.jupiterone.io/sign-up

Jeśli chcesz przetestować ten proces konieczne będzie włączenie integracji z Asaną.

  • Przejdź do strony https://j1.apps.us.jupiterone.io/integrations/asana
  • Kliknij przycisk „Add Configuration” (Dodaj nową konfigurację).
  • Wprowadź nazwę i opis konta, a następnie wybierz przedział czasu pobierania danych.
  • Kliknij przycisk „Create Configuration” (Utwórz konfigurację).
  • Pojawi się pole dialogowe z potwierdzeniem. Kliknij „OK”, aby je zamknąć.
  • Następnie pojawi się kolejne okno dotyczące procesu uwierzytelniania. Kliknij „Begin Authorization” (Rozpocznij uwierzytelnianie).
  • System przekieruje Cię do strony zatwierdzania dla naszej integracji w Asanie. Zatwierdź połączenie.
  • Nastąpi przekierowanie z powrotem do instancji integracji z Asaną w JupiterOne. Użytkownik może teraz ręcznie uruchomić tę integrację lub zaczekać, aż włączy się ona automatycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji JupiterOne + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem JupiterOne pod adresem support@jupiterone.com.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz