JosysAsana Integration

Josys + Asana

Zleć usługi w zakresie pomocy technicznej na zewnątrz, aby nie musieć zarządzać urządzeniami i przydzielaniem dostępu do aplikacji w chmurze.

Czym jest Josys?

Josys to wysokiej klasy usługa do zlecania usług w zakresie pomocy technicznej na zewnątrz w celu automatycznego zarządzania zamówieniami na urządzenia dla pracowników i instalacją aplikacji, bez konieczności zmiany dostawców urządzeń. Josys przygotowuje urządzenia pracowników, aby każdy członek zespołu był gotowy do pracy. Co więcej, Josys obsługuje zintegrowane listy pracowników za pomocą SmartHR.

Włącz przydzielanie uprawnień SaaS, włącznie z Google Workspace, Zoom, Slack oraz Dropbox, aby administratorzy nie musieli logować się do innej konsoli administratora SaaS, aby aprowizować pracowników, kiedy zaczynają oni pracę w firmie lub ją opuszczają. Wyświetlaj listę pracowników obejmującą licencje i konta SaaS, aby monitorować korzystanie z kont. Monitoruj i optymalizuj listę przydzielonych urządzeń poprzez listę pracowników. Twórz zestawy urządzeń, włącznie z zakupem sprzętu i instalacją oprogramowania

Połącz Josys z Asaną

Aby skonfigurować integrację z Josys:

  1. Zaloguj się do Josys za pomocą logowania jednokrotnego Google.
  2. Przejdź do strony z integracjami.
  3. Wybierz „Asana”, aby połączyć ze sobą aplikacje.
  4. W okienku OAuth, które się pojawi, wprowadź poświadczenia administratora.
  5. Gotowe!

Aby aprowizować konto dla pracowników:

  1. Zaloguj się do Josys za pomocą logowania jednokrotnego Google.
  2. Przejdź do strony z listą pracowników i wybierz pracownika, aby utworzyć dla niego konto.
  3. Wybierz „Asana”, aby połączyć ze sobą aplikacje.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć konto Asany dla wybranego pracownika.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Josys + Asana, odwiedź stronę obsługi klienta lub skontaktuj się z zespołem Josys pod adresem t.fujita@raksul.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz