iPROAsana Integration

iPRO + Asana

Uzyskaj dokładne i proste wskaźniki poziomów produktywności iPRO, aby zwiększyć zyskowność.

Czym jest iPRO?

Dzięki iPRO możesz w bezpośredni i prosty sposób mierzyć poziomy produktywności organizacji. Przypisz wskaźniki produktywności do każdego zadania, aby dzięki iPRO wydajniej śledzić procesy i projekty w Asanie.

Połącz iPRO z Asaną

Do instalacji tej integracji wymagane jest konto administratora iPRO.

  1. Znajdź moduł integracji w obszarze „Company” (Firma) konta administratora iPRO.
  2. Kliknij, aby uaktywnić integrację z Asaną.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zezwolić na dostęp iPRO do konta w Asanie.
  4. Kliknij przycisk „Accept” (Akceptuj).
  5. Zaimportuj użytkowników Asany do iPRO, aby śledzić produktywność poszczególnych osób. Możesz zintegrować zaimportowanych użytkowników z dostępnymi już użytkownikami iPRO.
  6. Możesz już rozpocząć pracę z importowanymi projektami.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji iPRO + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem iPRO pod adresem mgonzalez@gesoftcorp.com.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz