IBM App ConnectAsana Integration

IBM App Connect + Asana

Czerp jeszcze większe korzyści z Asany i używanych przez siebie aplikacji dzięki IBM Cloud.

Partner platformy

Kategorie

Czym jest IBM App Connect?

IBM App Connect to oparte na chmurze rozwiązanie dla użytkowników biznesowych, które szybko łączy aplikacje w celu automatyzacji zadań i zwiększenia produktywności.

Dlaczego warto korzystać z integracji Asana + IBM App Connect?

Niezależnie od tego, czy chcesz przekształcić w zadania swoje nowe kampanie marketingowe, czy zapisy na wydarzenia, możesz zrobić to bez trudu z IBM App Connect. Z łatwością buduj przepływy automatycznie tworzące zadania w Asanie bez kodowania i zyskaj więcej czasu na to, co naprawdę ważne.

W App Connect możesz szybko łączyć aplikacje, dzięki czemu gdy coś się wydarzy w jednej aplikacji, pozostałe aplikacje będą automatycznie się aktualizować. Po prostu wybierz aplikacje źródłowe i docelowe, zdefiniuj zdarzenia i akcje, aby ustawić sposób interakcji pomiędzy aplikacjami i zmapuj informacje, które chcesz między nimi udostępniać. Resztą zajmie się App Connect, działający w chmurze IBM Cloud.

App Connect jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników biznesowych, którzy chcą automatycznie tworzyć nowe zadania w oparciu o powtarzające się zadania lub inicjować nowe przepływy pracy po utworzeniu zadań w Asanie.

Połącz IBM App Connect z Asaną

  1. Utwórz lub zaloguj się na swoje konto App Connect.
  2. W zakładce „Applications” (Aplikacje), połącz swoje konto Asana.
  3. Jeśli logujesz się do Asany z tego samego komputera i masz zapisane dane logowania, informacje te zostaną automatycznie wykorzystane. W przeciwnym razie, po wyświetleniu monitu, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.

Więcej informacji oraz pomoc

  • Gdzie mogę uzyskać pomoc? Ta integracja jest obsługiwana przez IBM. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z IBM.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz