HirebookAsana Integration

Hirebook + Asana

Synchronizuj zadania pomiędzy Hirebook a Asaną, aby zwiększyć zaangażowanie oraz poprawić wyniki, współpracować podczas spotkań i śledzić postępy w realizacji swoich celów.

Partner platformy

Kategorie

Zainstaluj Asana dla Hirebook

Czym jest Hirebook?

Integracja Hirebook + Asana umożliwia użytkownikom przeprowadzanie skuteczniejszych spotkań i spotkań 1:1. Synchronizuj zadania pomiędzy Hirebook a Asaną, aby skutecznie śledzić postępy w realizacji OKR-ów. Dzięki integracji Hirebook + Asana, możesz w pełni wykorzystać możliwości każdego narzędzia, bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi ani powielania wysiłków podczas wprowadzania danych.

Śledzenie projektów Asany jako „Key Results” (Kluczowych wyników) podczas realizacji Twoich celów.

 1. Upewnij się, że masz uprawnienia administratora w Hirebook.
 2. Zaloguj się na swoje konto Hirebook.
 3. Przejdź do zakładki „Organization Settings” (Ustawienia organizacji).
 4. Kliknij integrację z Asaną i wybierz „Connect” (Połącz).
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć ze sobą oba obszary robocze.
 6. Po nawiązaniu połączenia, wszyscy użytkownicy Hirebook mogą dodawać „Key Results” (Kluczowe wyniki) do swoich celów, wybierając „Track Asana Project” (Śledź projekt w Asanie), aby określić, który projekt chcą monitorować.

Połącz Hirebook z Asaną

Aby skonfigurować synchronizację zadań:

 1. Kiedy administrator połączy oba obszary robocze, użytkownik może przejść do swojego profilu, aby połączyć ze sobą swoje konto Hirebook i Asana.
 2. Następnie, użytkownicy mogą wybrać opcję „Sync tasks” (Synchronizuj zadania), aby zaimportować i aktualizować wszystkie przypisane do siebie zadania w Asanie.
 3. Nowe zadania utworzone w Hirebook można również automatycznie połączyć i zsynchronizować z wybranym projektem w Asanie.
 4. Zadania utworzone i zaktualizowane w Hirebook są natychmiast synchronizowane z Asaną.

Połączenie ze spotkaniami:

 1. Po wykonaniu powyższych kroków, użytkownik może połączyć zadania lub monitorowane projekty ze spotkaniami.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Hirebook + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Hirebook pod adresem support@hirebook.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz