FrontosaurAsana Integration

Frontosaur + Asana

Dodawaj komentarze bezpośrednio na interfejsie użytkownika, a następnie eksportuj je do Asany

Czym jest Frontosaur?

Frontosaur umożliwia ustawianie zadań bezpośrednio na interfejsie (np. Pastel). Następnie, zadania są automatycznie dodawane do Asany z Frontosaur.

Połącz Frontosaur z Asaną

Kliknij przycisk „Export” (Eksportuj), zaloguj się do Asany, wybierz projekt i gotowe.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Frontosaur + Asana, odwiedź stronę Frontosaur lub skontaktuj się z zespołem Frontosaur pod adresem support@frontosaur.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz