arrow-left iconPrzeglądaj aplikacjeFireflies.aiAsana Integration

Fireflies.ai + Asana

Automatycznie transkrybuj połączenia i twórz zadania w Asanie za pomocą poleceń głosowych podczas spotkań.

Zainstaluj Asana dla Fireflies.ai
Partner platformy

Kategorie

Zainstaluj Asana dla Fireflies.ai

Czym jest Fireflies.ai?

Fireflies to inteligentny asystent głosowy, który umożliwia transkrypcję, tworzenie notatek i wykonywanie działań podczas spotkań. Asystenta AI Fireflies o nazwie Fred można zintegrować z wiodącymi platformami do prowadzenia telekonferencji, takimi jak Zoom, Google Meet, Webex oraz Microsoft Teams, a także aplikacjami biznesowymi, jak Slack i Salesforce.

Dzięki integracji Fireflies.ai + Asana możesz automatycznie nagrywać i transkrybować swoje spotkania. Twórz zadania wewnątrz projektów w Asanie za pomocą niestandardowych poleceń głosowych.

Połącz Fireflies.ai z Asaną

Jak połączyć Asanę z Fireflies:

 1. Zaloguj się do swojego konta Fireflies i kliknij zakładkę „Integrations” (Integracje) w menu głównym.
 2. Na stronie integracji wybierz „Asana”.
 3. Kliknij przycisk „Connect” (Połącz).
 4. Nastąpi przekierowanie do Asany, gdzie możesz zalogować się na swoje konto.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zezwolić Fireflies na dostęp i kliknij „Zezwól”.
 6. Asana została pomyślnie połączona z aplikacją Fireflies. W Fireflies zobaczysz plakietkę aktywności i zielony symbol znacznika wyboru obok integracji z Asaną.

Korzystaj z poleceń głosowych, aby tworzyć zadania w Asanie podczas spotkań:

 1. Włącz integrację z Asaną.
 2. Wybierz projekt w Asanie, w którym chcesz tworzyć zadania.
 3. Opcjonalnie: utwórz/edytuj wyzwalacze poleceń głosowych w sekcji „topic tracker” (śledzenie tematów) w Fireflies.

Ustawianie automatycznego tworzenia zadań w Asanie:

 1. Wybierz projekt z menu rozwijanego, aby tworzyć w nim zadania z poziomu spotkań.
 2. Zadania będą tworzone w wybranym projekcie w Asanie i w oparciu o utworzone przez Ciebie polecenia głosowe.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Fireflies + Asana, odwiedź stronę obsługi klienta lub skontaktuj się z zespołem Fireflies pod adresem support@fireflies.ai

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz