Fireflies.aiAsana Integration

Fireflies.ai + Asana

Automatycznie transkrybuj połączenia i twórz zadania w Asanie za pomocą poleceń głosowych podczas spotkań.

Czym jest Fireflies.ai?

Fireflies to inteligentny asystent głosowy, który umożliwia transkrypcję, tworzenie notatek i wykonywanie działań podczas spotkań. Asystenta AI Fireflies o nazwie Fred można zintegrować z wiodącymi platformami do prowadzenia telekonferencji, takimi jak Zoom, Google Meet, Webex oraz Microsoft Teams, a także aplikacjami biznesowymi, jak Slack i Salesforce.

Dzięki integracji Fireflies.ai + Asana możesz automatycznie nagrywać i transkrybować swoje spotkania. Twórz zadania wewnątrz projektów w Asanie za pomocą niestandardowych poleceń głosowych.

Połącz Fireflies.ai z Asaną

Jak połączyć Asanę z Fireflies:

 1. Zaloguj się do swojego konta Fireflies i kliknij zakładkę „Integrations” (Integracje) w menu głównym.
 2. Na stronie integracji wybierz „Asana”.
 3. Kliknij przycisk „Connect” (Połącz).
 4. Nastąpi przekierowanie do Asany, gdzie możesz zalogować się na swoje konto.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zezwolić Fireflies na dostęp i kliknij „Zezwól”.
 6. Asana została pomyślnie połączona z aplikacją Fireflies. W Fireflies zobaczysz plakietkę aktywności i zielony symbol znacznika wyboru obok integracji z Asaną.

Korzystaj z poleceń głosowych, aby tworzyć zadania w Asanie podczas spotkań:

 1. Włącz integrację z Asaną.
 2. Wybierz projekt w Asanie, w którym chcesz tworzyć zadania.
 3. Opcjonalnie: utwórz/edytuj wyzwalacze poleceń głosowych w sekcji „topic tracker” (śledzenie tematów) w Fireflies.

Ustawianie automatycznego tworzenia zadań w Asanie:

 1. Wybierz projekt z menu rozwijanego, aby tworzyć w nim zadania z poziomu spotkań.
 2. Zadania będą tworzone w wybranym projekcie w Asanie i w oparciu o utworzone przez Ciebie polecenia głosowe.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Fireflies + Asana, odwiedź stronę obsługi klienta lub skontaktuj się z zespołem Fireflies pod adresem support@fireflies.ai

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz