FellowAsana Integration

Fellow + Asana

Miejsce, w którym zespoły wspólnie tworzą agendy spotkań, rejestrują decyzje i utrzymują poczucie odpowiedzialności.

Czym jest Fellow?

Połącz Fellow z ulubionymi narzędziami, aby usprawnić przepływy pracy związane z zarządzaniem spotkaniami i zwiększaniem produktywności.

Dzięki tej integracji, możesz wysyłać działania wygenerowane podczas spotkań do Asany i synchronizować status ukończenia poszczególnych elementów między Asaną i Fellow.

Połącz Fellow z Asaną

  1. Zaloguj się do swojego obszaru roboczego Fellow lub załóż darmowe konto na stronie https://fellow.app/auth/signup/
  2. Z menu rozwijanego u góry paska nawigacyjnego, wybierz „User Settings” (Ustawienia użytkownika), a następnie kliknij zakładkę „Integrations” (Integracje).
  3. Kliknij kartę „Asana”, aby wyświetlić stronę z informacjami i ustawieniami dotyczącymi integracji.
  4. Kliknij przycisk „Connect” (Połącz) w prawym górnym rogu strony, a następnie zaloguj się na swoje konto w Asanie.
  5. Fellow przeprowadzi Cię przez pozostałe kroki konfiguracji.
  6. Zacznij tworzyć działania i obserwuj ich synchronizację z Asaną!

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Fellow + Asana, odwiedź stronę obsługi klienta lub skontaktuj się z zespołem Fellow pod adresem support@fellow.co

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz