FableAsana Integration

Fable + Asana

Współpracuj nad dokumentami wymagań produktowych, a następnie automatycznie synchronizuj je z narzędziami do zarządzania projektami

Zalety aplikacji

Współpracuj nad dokumentami wymagań produktowych, a następnie synchronizuj je dwukierunkowo z narzędziami do zarządzania projektami jednym przyciskiem. Nie musisz więcej niczego kopiować i wklejać ani martwić się o stałe aktualizowanie dokumentów.

W ramach tego samego dokumentu Fable możesz współpracować nad zadaniami znajdującymi się w Asanie oraz zadaniami Jira, Linear lub Shortcut. Po raz pierwszy cały Twój zespół może na bieżąco śledzić wszystkie aspekty produktu w jednym miejscu.

Instrukcje dotyczące konfiguracji aplikacji

  1. Utwórz konto na stronie https://www.fable.to/
  2. Kliknij przycisk „Integrations” (Integracje) w lewym dolnym rogu menu nawigacyjnego.
  3. Stuknij opcję „Connect” (Połącz) obok Asany.
  4. Wybierz obszar roboczy w Asanie, który chcesz zsynchronizować.
  5. Przejdź do dokumentu Fable i wpisz „/story”.
  6. Dodaj treść do historii, a następnie kliknij „Push to Issue Tracker” (Prześlij do narzędzia do śledzenia problemów).
  7. Wybierz Asanę, a następnie wyszukaj projekt w Asanie, który chcesz zsynchronizować.
  • Zaproś swój zespół do Fable, aby współpracować nad dokumentacją produktu.
  • Twórz zadania w dokumentach Fable, które synchronizują się z Asaną, Jira, Shortcut lub Linear.

Pomoc

Aby skontaktować się z zespołem obsługi klienta Fable, kliknij ten link lub wyślij wiadomość e-mail na adres founders@tryfable.com.

Polityka prywatności

Odwiedź tę stronę.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz