Ducalis.ioAsana Integration

Ducalis.io + Asana

Najszybszy sposób na ustalanie ważności zadań i organizowanie działań zespołu wokół priorytetów.

Czym jest Ducalis.io?

Ducalis.io to szybkie i proste narzędzie do ustalania priorytetów w zespole. Stanowi mechanizm podejmowania decyzji dla całej firmy. Dzięki Ducalis możesz:

 • Oceniać i nadawać priorytet poszczególnym funkcjom produktu, postom na blogu, hipotezom, błędom, taktykom marketingowym i wszystkiemu, co jest istotne dla Twojej firmy.
 • Używać dowolnej struktury priorytetyzacji, takiej jak RICE, ICE, model Kano lub stworzyć własną.
 • Zaoszczędzić dziesiątki godzin na spotkaniach statusowych.
 • Wyeliminować niepotrzebną pracę.
 • Zaangażować cały zespół w proces decyzyjny i zebrać różne opinie.
 • Zrozumieć, które tematy są jasne dla członków zespołu, a które wymagają większej przejrzystości.
 • Tworzyć niestandardowe kryteria oceny o znaczeniu krytycznym lub skorzystać z naszych szablonów kryteriów.
 • Ustawić cotygodniowe przypomnienia, aby uczynić ustalanie priorytetów stałym nawykiem zespołu.

Szybko i łatwo zaimportuj swoje projekty z Asany, aby uzyskać:

 • Ogólny przegląd backlogu zespołu
 • Synchronizację zadań w czasie rzeczywistym
 • Natychmiastowy kontekst dla wszystkich zadań
 • Opis kryteriów o znaczeniu krytycznym
 • Priorytetyzację zadań asynchronicznych w całym zespole
 • Klawisze skrótu do jeszcze szybszej oceny

Połącz Ducalis.io z Asaną

 1. Utwórz konto w Ducalis.
 2. Połącz Asanę jako jedno ze swoich narzędzi do śledzenia zgłoszeń.
 3. Utwórz nową tablicę do priorytetyzacji.
 4. Utwórz filtr dla zadań, aby importować tylko te zadania, które wymagają priorytetyzacji.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Ducalis.io + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Ducalis.io pod adresem hello@ducalis.io

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz