DronaHQAsana Integration

DronaHQ + Asana

DronaHQ pomaga we współpracy w ramach wielu narzędzi i w automatyzacji wewnętrznych przepływów pracy. Utwórz przepływy z działaniami w Asanie, aby ograniczyć czynności ręczne, jakie musi wykonywać Twój zespół IT.

Czym jest DronaHQ?

Drona HQ to niskokodowa platforma typu „wszystko w jednym”, zaprojektowana po to, aby pomóc Ci tworzyć i automatyzować zadania oraz niestandardowe przepływy pracy. Możesz zsynchronizować Asanę z innymi używanymi przez Ciebie aplikacjami, tworzyć zadania z wiadomości e-mail, otrzymywać powiadomienia o podjętych działaniach w Asanie i nie tylko.

Dzięki integracji DronaHQ z Asaną, możesz automatycznie tworzyć i aktualizować zadania, projekty lub dowolne informacje w Asanie w oparciu o aktywność w popularnych, używanych przez Ciebie aplikacjach, takich jak Gmail, MongoDB, Arkusze Google, Zoom i nie tylko. Możesz również uzyskać dostęp do projektów i zadań z Asany w innych aplikacjach. Oto lista wszystkich działań, które wykonasz w Asanie za pomocą DronaHQ:

 • Pobieranie listy projektów
 • Pobieranie obszarów roboczych
 • Pobieranie informacji o obszarach roboczych
 • Tworzenie projektu
 • Pobieranie sekcji

Połącz DronaHQ z Asaną

Po połączeniu DronaHQ z Asaną, otwórz platformę kreatora aplikacji DronaHQ, aby rozpocząć.

 • Wybierz opcję lub komponent interfejsu użytkownika, aby wykonać działanie w Asanie.
 • Kliknij „Bind Data” (Połącz dane) w prawym górnym rogu.
 • Kliknij „Connectors” (Łączniki).
 • Wybierz Asanę.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać działanie, które chcesz wykonać.
 • Wybierz konto, a następnie wprowadź unikalną nazwę dla swojego połączenia.
 • To wszystko, możesz rozpocząć korzystanie z integracji!

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji DronaHQ + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem DronaHQ pod adresem inquires@dronahq.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz