DrataAsana Integration

Drata + Asana

Osiągnij i utrzymuj zgodność z SOC 2

Czym jest Drata?

Buduj zaufanie klientów i bezpiecznie skaluj swój biznes z Drata – najszybszym sposobem na osiągnięcie i utrzymanie zgodności z SOC 2. Drata integruje się z narzędziami, których już używasz, aby zapewnić stały nadzór Twojej infrastruktury bezpieczeństwa.

Dzięki integracji Asana + Drata możesz automatycznie śledzić dowody (np. audytowe) w jednym miejscu. Uzyskaj wgląd w status zgodności i upewnij się, że kontrole związane z bezpieczeństwem są traktowane priorytetowo.

Połącz Drata z Asaną

  1. Przejdź do strony „Connections” (Połączenia) w Drata.
  2. Kliknij integrację z Asaną.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby potwierdzić i / lub zaktualizować etykiety do śledzenia bezpieczeństwa.
  4. Kliknij „Connect” (Połącz).
  5. Nastąpi automatyczne przekierowanie do Asany. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zweryfikować uwierzytelnienie.
  6. Nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do Drata. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby system sfinalizował bezpieczne połączenie między tymi dwoma kontami.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Drata + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Drata pod adresem support@drata.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz