DomoAsana Integration

Domo + Asana

Wyświetlaj dane z Asany wraz z danymi pochodzącymi z innych systemów oraz błyskawicznie twórz raporty w oparciu o bieżące informacje.

Czym jest Domo?

Integracja Domo + Asana to bezpieczny i szybki sposób na połączenie danych. Łatwo mierz sukcesy oraz postępy w realizacji firmowych inicjatyw i błyskawicznie otrzymuj automatycznie wygenerowane raporty.

Domo gromadzi wyłącznie najważniejsze dane, aby błyskawicznie tworzyć raporty w Asanie, więc wszystkie decyzje, jakie podejmujesz, opierają się na aktualnych informacjach. Połączenie danych z Asany z Domo umożliwia:

  • łatwe dokonywanie decyzji biznesowych w oparciu o bieżące dane;
  • wykrywanie trendów w procesie zarządzania projektami;
  • połączenie danych dotyczących zarządzania projektami, które gromadzi Asana, w kontekście innych danych z Domo, aby uzyskać pełny obraz sytuacji.

Połącz Domo z Asaną

Aby skonfigurować integrację Domo + Asana wymagane jest posiadanie konta Domo. Po zalogowaniu się, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć ze sobą dane.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Domo + Asana, odwiedź stronę obsługi klienta lub skontaktuj się z zespołem Domo pod adresem support@domo.com.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz