DignoAsana Integration

Digno + Asana

Digno to system służący do monitorowania wydajności pracowników i nagradzania ich, który gromadzi informacje z integracji z aplikacjami takimi jak Asana.

Partner platformy

Kategorie

Pobierz Digno

Czym jest Digno?

Digno to system służący do monitorowania wydajności pracowników i nagradzania ich, który gromadzi informacje ze zintegrowanych z nim aplikacji. Jest on zaprojektowany z myślą o umożliwieniu organizacjom zarządzania wydajnością zatrudnianych przez nie osób.

System ten obejmuje trzy interfejsy:

  1. Interfejs dla administratora firmy
  2. Interfejs dla przełożonego
  3. Interfejs dla pracownika

Z Digno zintegrowane są różne aplikacje, które umożliwiają firmom obliczenie wyników pracowników w oparciu o różne działania wykonywane w danych aplikacjach. Asana przypisuje pracownikom zadania. Po włączeniu integracji oceniamy wydajność pracowników w Digno i na tej podstawie generujemy wynik.

Połącz Digno z Asaną

  1. Zaloguj się do systemu jako administrator firmy.
  2. Przejdź do modułu „Settings” (Ustawienia).
  3. Otwórz ekran z integracjami aplikacji.
  4. Kliknij ikonę plusa z logo Asany.
  5. Przeprowadź autoryzację Asany.
  6. Zadania zostaną pobrane dla pracowników, których adres e-mail jest zarejestrowany zarówno w Digno, jak i Asanie.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Digno + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Digno pod adresem mahir@digno.io2

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz