Digital Project PlansAsana Integration

Digital Project Plans + Asana

Udostępniamy krokowe, gotowe plany projektów dla kierowników projektów, wirtualnych asystentów i działających w pojedynkę przedsiębiorców, aby mogli oni skupić się na rozwoju zyskownej działalności bez konieczności zaczynania od zera.

Czym jest Digital Project Plans?

Główne korzyści tej aplikacji to:

  1. Udostępnienie użytkownikowi planów projektów i list kontrolnych związanych z konkretnym tematem.
  2. Umożliwienie użytkownikowi cyfrowego przeniesienia wybranych planów projektów lub list kontrolnych do jego preferowanego narzędzia zarządzania pracą.

Połącz Digital Project Plans z Asaną

  1. Kliknij przycisk „Log in with Asana” (Zaloguj się za pomocą Asany).
  2. Nastąpi przekierowanie do ekranu logowania Asany.
  3. Wprowadź dane logowania do Asany.
  4. Nastąpi uwierzytelnienie użytkownika przez system i pobranie tokenu z Asany.
  5. Na stronie aplikacji pojawi się lista dostępnych obszarów roboczych na Twoim koncie w Asanie.
  6. Wybierz obszar roboczy, w którym zostanie utworzony nowy projekt DPP.
  7. System utworzy nowy projekt DPP w wybranym obszarze roboczym.
  8. System będzie tworzyć wszystkie zadania w projekcie utworzonym w Asanie na podstawie mapowania między głównym arkuszem projektu a polami Asany.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji Digital Project Plans z Asaną, odwiedź stronę pomocy Digital Project Plans lub wyślij wiadomość e-mail do ich zespołu: hello@digitalprojectplans.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz