DataGrailAsana Integration

DataGrail + Asana

DataGrail to nowy standard przejrzystości, który ułatwia zapewnienie zgodności z RODO, CCPA, CPRA i podobnymi przepisami

Czym jest DataGrail?

DataGrail ułatwia klientom Asany przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności, takich jak RODO, CCPA i CPRA. Bezkodowa integracja DataGrail z Asaną umożliwia klientom obu platform automatyzację żądań osób, których dane dotyczą, bez konieczności angażowania administratora Asany.

Mapa danych na żywo

DataGrail to jedyna platforma w zakresie ochrony prywatności danych, która oferuje ciągłe monitorowanie systemów, dostarczając Ci informacje w czasie rzeczywistym o Twoich zasobach danych. Dzięki ponad 300 łącznikom połączonym z integracjami z bazami danych i jeziorami danych, DataGrail umożliwia wykrywanie wszystkich danych osobowych w ramach Twojej organizacji, tworząc na ich podstawie mapę danych na żywo (Live Data Map).

Menedżer żądań

Zautomatyzuj żądania osób, których dane dotyczą w ramach RODO, CCPA i CPRA. Wyeliminuj błędy ludzkie i ręczne przetwarzanie, aby chronić swoją firmę i minimalizować ryzyko. Menedżer żądań obsługuje żądania sprzeciwu wobec sprzedaży danych (Do Not Sell) oraz dostępu i usunięcia danych. System weryfikacji tożsamości DataGrail pomaga poprawiać doświadczenia konsumentów i usprawnia cały proces.

Karta preferencji

Bez DataGrail, systemy rejestrują preferencje w sposób od siebie odizolowany, z kolei niewyrażenie zgody w jednym systemie marketingowym (opt-out) pozostawia kontakt w innych systemach. DataGrail umożliwia zsynchronizowanie preferencji w ramach wszystkich systemów celem poprawy doświadczeń konsumentów.

Połącz DataGrail z Asaną

  1. Przejdź do portalu DataGrail do zakładki Live Data Map (Mapa danych na żywo).
  2. Kliknij „Connect Asana” (Połącz z Asaną).
  3. Po wyświetleniu monitu, kliknij „Authorize” (Autoryzuj).
  4. Po nawiązaniu połączenia na kafelku integracji z Asaną pojawi się zielony symbol znacznika wyboru.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji DataGrail + Asana, skontaktuj się z zespołem DataGrail pod adresem support@datagrail.io

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz