DataGrailAsana Integration

DataGrail + Asana

DataGrail oferuje przejrzystość i ułatwia zapewnienie zgodności z RODO, CCPA, CPRA i innymi przepisami.

Czym jest DataGrail?

DataGrail oferuje firmom pojedynczą platformę do zarządzania zgodnością z RODO, CCPA i podobnymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Dlaczego warto korzystać z integracji DataGrail + Asana?

DataGrail ułatwia klientom Asany przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności, takich jak RODO, CCPA i CPRA. Bezkodowa integracja DataGrail z Asaną umożliwia klientom obu platform automatyzację żądań osób, których dane dotyczą.

Mapa danych na żywo

DataGrail to jedyna platforma w zakresie ochrony prywatności danych, która oferuje ciągłe monitorowanie systemów, dostarczając Ci informacje w czasie rzeczywistym o Twoich zasobach danych. Dzięki ponad 300 łącznikom połączonym z integracjami z bazami danych i jeziorami danych, DataGrail umożliwia wykrywanie wszystkich danych osobowych w ramach Twojej organizacji, tworząc na ich podstawie mapę danych na żywo (Live Data Map).

Menedżer żądań

Zautomatyzuj żądania osób, których dane dotyczą w ramach RODO, CCPA i CPRA. Wyeliminuj błędy ludzkie i ręczne przetwarzanie, aby chronić swoją firmę i minimalizować ryzyko. Menedżer żądań obsługuje żądania sprzeciwu wobec sprzedaży danych (Do Not Sell) oraz dostępu i usunięcia danych. System weryfikacji tożsamości DataGrail pomaga poprawiać doświadczenia konsumentów i usprawnia cały proces.

Karta preferencji

Bez DataGrail, systemy rejestrują preferencje w sposób od siebie odizolowany, z kolei niewyrażenie zgody w jednym systemie marketingowym (opt-out) pozostawia kontakt w innych systemach. DataGrail umożliwia zsynchronizowanie preferencji w ramach wszystkich systemów celem poprawy doświadczeń konsumentów.

Jak połączyć DataGrail z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

  1. Przejdź do portalu DataGrail i wybierz zakładkę „Live Data Map” (Mapa danych na żywo).
  2. Kliknij „Connect Asana” (Połącz z Asaną).
  3. Po wyświetleniu monitu, kliknij „Authorize” (Autoryzuj).
  4. Po nawiązaniu połączenia na kafelku integracji z Asaną pojawi się zielony symbol znacznika wyboru, aby ukończyć proces.

Więcej informacji oraz pomoc

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z zespołem obsługi klienta DataGrail.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz