CozyRocAsana Integration

CozyRoc + Asana

Integracja danych SQL Server Integration Services (SSIS) z Asaną

Zalety aplikacji

Dzięki połączeniu COZYROC SSIS z API REST Asany, możesz połączyć serwer SQL lub dowolną bazę danych obsługiwaną przez SQL Server Integration Services (SSIS) z Asaną jako źródłem lub miejscem docelowym. Synchronizuj swoje dane i organizuj przepływy pracy.

Zestaw narzędzi jest łatwy w użyciu i spełnia te same wytyczne i zasady, co standardowe, gotowe do użycia komponenty SSIS. Pakiet integracyjny Asana REST składa się z trzech głównych części:

  • Menedżer połączeń REST – przechowuje poświadczenia i funkcje umożliwiające połączenie z Asaną
  • Komponent źródłowy REST – pobiera dane z usługi Asana
  • Komponent docelowy REST – zapisuje dane w usłudze Asana

Instrukcje dotyczące konfiguracji aplikacji

  1. Aby rozpocząć, uruchom MS Visual Studio, dodaj nowe zadanie przepływu danych oraz przeciągnij i upuść komponent źródłowy REST na kanwę.
  2. Kliknij „New” (Nowe), aby utworzyć połączenie z usługą Asana i wybierz Asanę z menu rozwijanego.
  3. Aby zezwolić COZYROC SSIS na dostęp do Twojego konta, wprowadź poświadczenia i wygeneruj token dostępu.
  4. Z menu rozwijanego zasobów możesz wybrać dowolny zasób dostarczony przez API Asany.
  5. Kliknij zakładkę „Column” (Kolumna), aby zobaczyć dostępne kolumny oraz zakładkę „Preview” (Podgląd), aby wyświetlić podgląd danych.
  6. Zmapuj kolumny źródłowe i docelowe i uruchom pakiet.

Pakiet COZYROC SSIS+ obsługuje SQL Server 2005-2019. Możesz użyć Microsoft SQL Server bądź dowolnej usługi lub bazy danych obsługiwanej przez SSIS jako miejsca docelowego.

Pomoc

Aby skontaktować się z zespołem obsługi klienta CozyRoc, kliknij ten link lub wyślij wiadomość e-mail na adres support@cozyroc.com.

Polityka prywatności

Odwiedź tę stronę.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz