CoviewAsana Integration

Coview + Asana

Zwiększ efektywność obsługi klienta dzięki zrzutom ekranu, szczegółowym raportom o błędach oraz nagrywanym sesjom z udostępniania ekranu, a następnie automatycznie przesyłaj i śledź szczegóły w Asanie

Czym jest Coview?

Coview umożliwia Twoim klientom bezpośrednie udostępnianie zrzutów ekranu lub nagrań z ekranu podczas rozmów z pomocą techniczną, ułatwiając omawianie zaistniałych problemów. Z każdym zrzutem ekranu Coview automatycznie zbiera odpowiednie informacje na poziomie kodu i szybko pokazuje personelowi pomocy technicznej wszelkie błędy.

Integracja Coview + Asana umożliwia przypisywanie, śledzenie i zarządzanie w Asanie każdym zrzutem ekranu i rozmową z klientem w Coview. Z łatwością możesz:

  • Eksportować zrzuty ekranu, nagrania z ekranu lub całe rozmowy z klientami jako zadania do Asany
  • Otrzymywać powiadomienia, jeśli podobne błędy zostały już zgłoszone
  • Zaoferować swoim klientom obsługę na poziomie VIP
  • Odciążyć personel pomocy technicznej, ułatwiając i usprawniając rozwiązywanie zgłoszeń

Połącz Coview z Asaną

  1. Załóż darmowe konto Coview [https://app.coview.com/register/]
  2. Osadź widżet Coview w swojej witrynie lub aplikacji internetowej [https://docs.coview.com/docs/quick-start]
  3. Połącz Coview ze swoim kontem w Asanie [https://docs.coview.com/docs/asana#section-how-to-connect-asana-with-coview], aby rozpocząć śledzenie i zarządzanie rozmowami z klientami oraz zrzutami ekranu w Asanie.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji Coview + Asana, skontaktuj się z zespołem Coview pod adresem support@coview.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz