CloudWrightAsana Integration

CloudWright + Asana

CloudWright to plaforma dzięki której każdy, kto umie programować w Pythonie może tworzyć niezawodne i potężne narzędzia wewnętrzne.

Czym jest CloudWright?

W edytorze internetowym CloudWright możesz tworzyć połączenia wielokrotnego użytku z dowolną bazą danych, usługą lub interfejsem API do tworzenia narzędzi wewnętrznych.

Zostaw nam techniczne aspekty tworzenia aplikacji: hasła, wdrażanie, skalowanie i monitorowanie, aby każdy w Twojej organizacji mógł zająć się przekształcaniem pomysłów w narzędzia.

Połącz CloudWright z Asaną

Skonfiguruj moduł Asana, postępując zgodnie z procesem OAuth. Twój token dostępu będzie bezpiecznie przechowywany i dostępny tylko dla aplikacji bezpośrednio połączonych z tym modułem.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji CloudWright + Asana, odwiedź ten link lub skontaktuj się z zespołem CloudWright pod adresem contact@cloudwright.io

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz