Integracja Bardeen + AsanaAsana Integration

Integracja Bardeen + Asana + Asana

Zautomatyzuj każdy przepływ pracy jednym kliknięciem dzięki Bardeen.ai.

Zalety aplikacji

Połącz Asanę z Bardeen, aby zautomatyzować powtarzające się codziennie czynności. Bardeen automatyzuje przepływy pracy, umożliwiając tym samym zwiększenie produktywności. Zamiast przełączać się pomiędzy zadaniami, skoncentruj się na wykonywaniu najważniejszych z nich.

Bardeen został zaprojektowany w oparciu o krótkie, ogólne polecenia (na przykład „Pobierz zadania z Asany”, „Utwórz nowe zadanie w Asanie...”), które można ze sobą powiązać, aby utworzyć potężne automatyzacje przepływów pracy.

Dzięki integracji Bardeen + Asana możesz włączyć wiele przydatnych automatyzacji, aby skutecznie i szybko wykonywać pracę. Na przykład, użyj interfejsu Bardeen, aby utworzyć nowe zadanie w Asanie i przypisz je do kogoś za pomocą jednego, prostego polecenia. Możesz również automatycznie utworzyć nowe zadanie w Asanie na podstawie wiadomości z menedżera poczty e-mail. Skorzystaj z integracji Bardeen + Asana, aby wypróbować te i inne automatyzacje.

Instrukcje dotyczące konfiguracji aplikacji

Aby uzyskać pomoc dotyczącą integracji Asany z Barceen, zapoznaj się z poradnikami Bardeen na temat Asany. Kliknij „Try it” (Wypróbuj) i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Alternatywnie, możesz postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  1. Zainstaluj rozszerzenie Bardeen dla Google Chrome.
  2. Po zainstalowaniu rozszerzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zalogować się lub utworzyć nowe konto.
  3. Otwórz aplikację.
  4. Wpisz „Activate Asana” (Aktywuj Asanę) w przeznaczonym do tego polu.
  5. Wpisz sugerowane polecenie i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć swoje konto w Asanie z Bardeen.
  6. To wszystko! Aby wypróbować różne polecenia i poradniki, z których możesz korzystać wraz z Asaną, spróbuj wprowadzić hasło „Asana” w polu wyszukiwania i wybierz jedną z opcji, która się pojawi.

W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z support+asana@bardeen.ai

Link do kontaktu z obsługą klienta aplikacji

https://www.bardeen.ai/contact

E-mail obsługi klienta aplikacji

support+asana@bardeen.ai

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz