Asana Import & ExportAsana Integration

Asana Import & Export + Asana

Wzbogać swoją bazę danych dzięki bezpiecznemu importowaniu danych i ich automatycznemu eksportowi.

Czym jest Asana Import & Export?

Skonfiguruj integrację z Asana Import & Export dla łatwego importowania i eksportowania. Usługa automatycznej migracji nie wymaja umiejętności kodowania. Intuicyjny interfejs i struktura oparta na API usprawnia proces migracji i zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych.

Prosty i bezpieczny import danych Łatwo importuj do Asany dane dotyczące projektów i zadań, włącznie z: Zadaniami Komentarzami do zadań Załącznikami do zadań Tagami Projektami Polami niestandardowymi Datami rozpoczęcia i zakończenia Przypisanymi osobami i współpracownikami

Automatyczny eksport danych Aby eksportować dane z Asany po prostu połącz źródło i docelowe narzędzia do zarządzania produktem, a następnie przeprowadź eksport danych z Asany. Z łatwością eksportuj: Projekty Sekcje projektów Zadania Pola niestandardowe Komentarze do zadań Załączniki do zadań Daty rozpoczęcia i wykonania Daty ukończenia zadań Przypisane osoby i współpracowników

Przechowywanie powiązań między danymi w jednym miejscu Importuj ważne dane związane z zarządzaniem projektami do Asany, aby przechowywać wszystkie dane w jednym miejscu.

Pola niestandardowe i filtrowanie danych Importuj i eksportuj niestandardowe pola do i z Asany. Dodatkowo możesz filtrować dane przed skonfigurowaniem importu danych zarządzania produktami.

Dłuższe godziny pracy obsługi klienta W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z obsługą klienta Asana Import & Export. Zespół pomocy technicznej pomoże upewnić się, że wszystko działa sprawnie.

Pobierz Asana Import & Export

Jak skonfigurować integrację Asana Import & Export:

  1. Załóż konto.
  2. Połącz źródłowe oprogramowanie do zarządzania projektami.
  3. Połącz docelowe oprogramowanie do zarządzania projektami.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zmapować dane.
  5. Przeprowadź bezpłatną migrację testową i sprawdź wyniki.
  6. Rozpocznij pełną migrację danych.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji Asana Import & Export, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem pod adresem contact@relokia.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz