Ally OKRsAsana Integration

Ally OKRs + Asana

Łącz projekty i zadania w Asanie z Ally.io OKRs, aby mieć pewność, że jesteś na właściwej drodze do realizacji najważniejszych zadań.

Czym jest Ally OKRs?

Połącz projekty i portfolio z celami swojej firmy.

Nadaj priorytet projektom w Asanie, które wspierają realizację Twoich założeń biznesowych i śledź postępy w realizacji celów i kluczowych rezultatów (OKR).

Połącz portfolio w Asanie ze wskaźnikiem w Ally.io

Śledź postęp w realizacji swoich celów i kluczowych rezultatów na podstawie liczby zadań w Asanie i aktualizuj status w zależności od statusu ukończenia zadań w Asanie.

Śledź postępy w realizacji celów i kluczowych rezultatów

Ściśle monitoruj postęp ważnych projektów w Asanie, aby skutecznie pracować nad realizacją najważniejszych celów.

Połącz Ally OKRs z Asaną

Integracja Asany z Ally.io może zostać skonfigurowana przez administratora. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

  1. Przejdź do strony integracji Ally wybierając opcję Admin -> Integrations (Administrator -> Integracje).
  2. Kliknij „Manage” (Zarządzaj).
  3. Kliknij „New Connection” (Nowe połączenie).
  4. W okienku, które się pojawi, zaloguj się na swoje konto w Asanie.
  5. Następnie skonfiguruj połączenia z Asaną, aby mogły być używane przez użytkowników Ally do łączenia swoich OKR-ów i aktualizowania postępów.
  6. Kliknij „Dalej”, aby zakończyć konfigurację.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Ally OKRs + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Ally OKRs pod adresem integrations@ally.io

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz